Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 28 Kasım 2022
Beğen 1

Ayhan Karaköse

Ayhan Karaköse
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 4 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

Üroloji Uzmanı Doç.Dr. Ayhan Karaköse 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Uzmanlık eğitimini tamamlayarak üroloji uzmanı oldu. 2012 yılında yardımcı doçent, 2015 yılında ise Doçent oldu. 2008 yılında GATA Laparoskopi Kursu ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Laparoskopi Kursuna katıldı. 2010 yılında Dr. Sadi Konuk Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde 3 ay süreli, laparoskopi ve robotik cerrahi eğitimi aldı. Almanya Aguste Victoria Hospital’da Holmium Lazer Enucleation of the Prostate (HOLEP) eğitimi aldı.

 

İlgi Alanları:

 

Laparoskopik Böbrek Kanseri, Böbrek Kistleri, Böbrek Kanal Darlığı Ameliyatları, Holmium Lazerle Kapalı (Perkütan/Fleksible-RIRS) Böbrek Taşı Ameliyatı, Lazerle Endoskopik Üreter Taşı Ameliyatı.

 

Kapalı Mesane Kanseri Ameliyatı (TUR-M), Radikal Sistektomi İleal Mesane (Yapay Mesane) Ameliyatı, Lazerle Kapalı Mesane Kanseri ve Mesane Taşı Ameliyatları.

 

Laparoskopik Prostat Kanseri Ameliyatı. Endoskopik Prostat Tedavisi (laser ve plazma kinetik teknoloji ile prostat tedavisi, TUR-P, TURİS, BiVAP, HOLEP).

 

Testis Kanseri Tedavileri, İdrar Kaçırma Tedavileri, Varikosel ve İnfertelite Tedavileri, İnmemiş Testis, Hipospdias (Peygamber Sünneti), Sünnet.

 

Sertleşme probleminde (iktidarsızlık) tek parçalı, iki parçalı, üç parçalı enine – boyuna büyüyen Penil Protez İmplantasyonu (mutluluk çubuğu).

 

 

 

Şu anda aktif olarak yaptığı çalışmalar:

Metastatik Hormona Duyarlı Prostat Kanserli (mHSPC) Gönüllülerde Androjen Deprivasyon Tedavisi (ADT) Karsısında Apalutamid ile ADT Kombinasyon Tedavisinin Arastırıldığı Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Faz 3 Çalısma”,

Yüksek Riskli Lokalize veya Lokal Olarak Ilerlemis Prostat Kanseri Olup Primer Radyasyon Terapisi ileTedavi Almakta Olan Hastalarda JNJ-56021927’nin Arastırıldığı Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 3 Çalısma. (ATLAS Çalısması protokol: 56021927PCR3003),

Tedavi Edilmemis Lokal İleri veya Metastatik Ürotelyal Karsinomlu Hastalarda Monoterapi Olarak Veya Platin Bazli Kemoterapi Ile Kombinasyon Halinde Atezolizumab (Antipd-L1 Antikoru)ın Arastırıldıgı Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Plasebo Kontrollü Çalısma, WO30070,

İleri evre Ürotelyal Karsinomda Kemoterapiye Kıyasla Kemoterapi ile Birlikte veya Tek Basına Pembrolizumabın Degerlendirildigi Faz III, Randomize, Kontrollü çalışmalarda araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Araştırma alanları içerisinde Endoüroloji, Üroonkoloji, Kadın Ürolojisi ve Pediatrik Üroloji yer almaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 26 adet makale, ulusal dergilerde yayınlanan 31 adet makale, ulusal kongrelerde yayınlanan 42 adet sözel ve poster sunu, uluslararası kongrelerde yayınlanan 24 adet sözel ve poster sunu ve 2 adet kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Türk Üroloji Derneği Ege Şubesi Yönetim kurulunda 2013-2016 yıları arasında genel sekreter olarak görev yapan Doç. Dr. Ayhan Karaköse halen uluslararası çok sayıda dergide hakem ve editörlük görevini aktif bir şekilde yürütmektedir. Avrupa Üroloji Derneği, Türk Üroloji Derneği, Türk Endoüroloji Derneği, Türk Androloji Derneği üyelikleri bulunan Doç.Dr.Ayhan Karaköse halen Özel İzmir Ekol Hastanesi’ nde Doç. Dr. olarak çalışmaktadır.

 

Tıbbi İlgi Alanları:

Ürolojik Kanserler

Böbrek Kanserinde Laparoskopik/Açık Radikal Nefrektomi ve Laparoskopik Parsiyel (nefron koruyucu) nefrektomi, Laparoskopik Nefroüreterektomi, minimal invaziv tedaviler (laparoskopik – perkütan Radyofrekans Ablasyon ve Kriyoablasyon)
Böbreküstü bezi kanserinde Laparoskopik sürrenalektomi
Böbrek Kistlerinde Laparoskopik Böbrek Kisti Eksizyonu
Böbrek Kanal Darlığında (UPJ Darlığı) Laparoskopik Piyeloplasti
Prostat Kanseri tedavisinde sinir koruyucu Laparoskopik veya açık Radikal Prostatektomi.
TRUS Eşliğinde Ağrısız Prostat Biyopsisi
TRUS Eşliğinde Prostata Altın Marker İmplantasyonu
Mesane Kanseri tedavisinde Endoskopik (TUR-M) , Laparoskopik, Açık cerrahi, Radikal Sistektomi ve İleal Mesane (Yapay Mesane)
Testis Kanseri Tedavileri
Endoüroloji

Endoskopik Prostat Tedavisi –BPH (lazer ve plazma kinetik teknoloji ile prostat tedavisi, Twister Fiber Lazer ile Kapalı Prostat Ameliyatı, Greenlight Lazer TUR-P, TURİS, BiVAP, Holep)
Endoskopik Böbrek Taşı Tedavileri (Perkütan Nefrolitotomi (Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı-PNL), Fleksible Üreterorenoskopi (Lazerle Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı – RIRS – RİRC)
Endoskopik Üreter Taşı Tedavisi (Fleksible URS, Rigit URS, lazer pnömotik sistem taş kırma)
Endoskopik Mesane Taşı Tedavisi (Sistolitotripsi, PCCL. lazer pnömotik sistem taş kırma),
Kadın Ürolojisi

İdrar Kaçırma Ameliyatları (TOT, TVT)
Aşırı Aktif Mesane Tedavileri
Üretral Karünkül Tedavisi
Çocuk Ürolojisi

İnmemiş Testis , Hipospdias (Peygamber Sünneti) , Sünnet
Vezikoüreteral reflü (VUR) ameliyatları (Endoskopik subüreteral enjeksiyon- STİNG
Androloji

Sertleşme probleminde (iktidarsızlık) tek parçalı, iki parçalı, üç parçalı enine – boyuna büyüyen Penil Protez İmplantasyonu (Mutluluk Çubuğu).
Varikosel ve İnfertilite Tedavileri- Mikroskopik Varikoselektomi – Mikro TESE
Hidrosel , Spermatosel Tedavisi
HPV – Kondilom -Genital Siğil Tedavisi

Şu anda aktif olarak yaptığı uluslararası çalışmalar:

Metastatik Hormona Duyarlı Prostat Kanserli (mHSPC) Gönüllülerde Androjen Deprivasyon Tedavisi (ADT) Karsısında Apalutamid ile ADT Kombinasyon Tedavisinin Arastırıldıgı Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Faz 3 Çalısma”, Diger (Uluslararası), Arastırmacı, , 21/02/2016
Yüksek Riskli Lokalize veya Lokal Olarak Ilerlemis Prostat Kanseri Olup Primer Radyasyon Terapisi ileTedavi Almakta Olan Hastalarda JNJ-56021927’nin Arastırıldıgı Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 3 Çalısma. ( ATLAS Çalısması protokol: 56021927PCR3003), Diger (Uluslararası), Basım Tarihi : 26/04/2017 22:30:47 Sayfa: 5 Arastırmacı, , 11/07/2016
Tedavi Edilmemis Lokal Ileri Veya Metastatik Ürotelyal Karsinomlu Hastalarda Monoterapi Olarak Veya Platin Bazli Kemoterapi Ile Kombinasyon Halinde Atezolizumab (Antipd-L1 Antikoru)ın Arastırıldıgı Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Plasebo Kontrollü Çalısma,WO30070″, Diger (Uluslararası), Arastırmacı, , 01/12/2016
Ileri evre Ürotelyal Karsinomda Kemoterapiye Kıyasla Kemoterapi ile Birlikte veya Tek Basına Pembrolizumabın Degerlendirildigi Faz III, Randomize, Kontrollü Çalısma KEYNOTE-361, Diger (Uluslararası), Arastırmacı, , 05/04/2017

 

Doç.Dr. Ayhan Karaköse Sertifika Kurs ve Kongre Katılımları

Sempozyum Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler 20-22 Nisan 2006
T.C. Sağlık Bakanlığı 2. Üroonkoloji Kış Sempozyumu 14-18 Şubat 2007
8. Ankara Üroonkoloji Kursu 28 Kasım – 2 Aralık 2007
7. Üroloji Asistanları Eğitim Toplantısı 6-9 Aralık 2007
Sempozyum Androlojide Güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi 5-7 Haziran 2008
Sempozyum Androlojide Güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi 2. Androloji Video-Cerrahi Kursu 5-7 Haziran 2008
The Sixth Applied Urological Laparoscopic Surgery Course and Symposium 24-27 October 2008
20.Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008
Türk Üroloji Derneği 3. Dönem İstatistik Kursu 25 Nisan – 2 Mayıs – 9 Mayıs 2009
The 9th International Prostate Forum 8-10 October 2009
Türk Üroloji Derneği Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Sınava Hazırlık Kursu 22-24 Ekim 2009
8 Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı 4-7 Kasım 2009
21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim – 3 Kasım 2010
30th. World Congress of Endourology and SWL 04-08 September 2012 Istanbul
5th. Uro-Oncology Winter Congress 30 January – 03 February 2013 Skopje Macedonia
10.Ulusal Endoüroloji Kongresi 11-14 Nisan 2013/ Antalya
American Cultural Association Language Certificate 2013
Büyük Üroloji Buluşması -1 31 Ekim – 3 Kasım 2013 Antalya
Prostat ve Prostat Hastalıkları 15 Mart 2014 İzmir
24.Ulusal Üroloji Kongresi 20-24 Ekim 2015 İzmir
The Pre-Congress Live Surgery Course Laparoscopic Surgery 20-24 Ekim 2015 İzmir
25. Ulusal Üroloji Kongresi ve 14.International prostate Forum 6-9 Ekim 2016 KKTC
Radiology Course 6-9 Ekim 2016 KKTC
Retrograde Intrarenal Surgery Course 6-9 Ekim 2016 KKTC
Kurs Androloji: Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğunda Güncel Tanımlama ve Risk Faktörleri 6-9 Ekim 2016 KKTC
Türk Üroloji Akademisi Androlojik Tetkikler Güncelleme Kursu 20 Şubat 2016 İzmir
Certificate of Investigator Safety Training 02 Kasım 2016
GCP Training Certificate 10 Ocak 2017

 

Doç.Dr. Ayhan Karaköse İletişim

Ulaşım ve Randevu Hattı: 0(232) 386 55 05

Tel:0 505 724 09 11
Mail: drayhankarakose@gmail.com

Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.