Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 22 Eylül 2020
Beğen 3

Albert Einstein

Albert Einstein

Albert Einstein ölümünün ardından 63 yıl geçmesine rağmen hala yaptığı buluşlar ile kendinden söz ettiren ve Dünyanın 7 den 70’e herkes tarafından tanınan Ünlü Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein Hayatı, İcatları, Kitapları, Kısaca Albert Einstein kimdir? İşte Albert Einstein‘ın biyografisi ve başarılarla dolu Öz geçmişini sizlerle paylaşıyoruz.

 

Albert Einstein 14 Mart 1879’da Almanya’nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. 1896 yılında Zürich Politeknik Enstitüsü’ne girdi. 1909 yılında profesör olan Einstein, önce Zürich’te adından da Prag’da çalıştı. 1913 senesinde Almanya’da Berlin Kaiser Wilhelm Enstitüsü Direktörlüğü’nü yaptı. 1922 senesinde Nobel Ödülü aldı. 1933 senesine kadar Berlin’de yaşayan Einstein, Nazilere karşı tavır aldığı için Almanya’dan ayrılmak zorunda kaldı. Fransa, Belçika, İngiltere ve son olarak da Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadı.

 

 

Einstein‘ın fizik alanında bilime yaptığı katkılar 20. yüzyılın en büyük katkılarıdır. 1905 senesinde yayınladığı dört önemli çalışması; Rölativite Teorisi, Kütle-Enerji Eşitliği (E=mxc’2), Brownsal Devinmenin Açıklanması ve Işığın Foton Teorisi, Einstein’i fizik biliminin yaşayan en önemli otoritesi durumuna getirdi. Ancak onun bilime en önemli katkısı 1916 yılında açıkladığı “Genel Rölativite” teorisidir. Fizik biliminin eski mekanik fiziği aşarak kuantum fiziği aşamasını yakalamasında en büyük pay sahibi olan Einstein, hayatının son senelerinde elektromanyetik ve çekim alanlarını birleştiren Birleşik Alanlar Teorisi’ni oluşturmak için çalıştı. 20. yüzyılın dehası olarak anılan ünlü fizikçi Einstein’ın oluşturduğu teoriler astronomi başta olmak üzere birçok bilim dalının önünü açıcı bir işleve sahipti. Einstein‘nın beyninin normal insanlardan %73 daha kıvrımlı olduğu gözlemlendi.  Albert Einstein 18 Nisan 1955, senesinde ABD’de Princeton’da hayatını kaybetti.

 

 

Albert Einstein İcatları

İzafiyet Teorisi (Özel Görelilik Kuramı): Yer çekimi kuvveti göz önünde bulundurularak ortaya atılmış kuramdır. 1905 yılında Einstein tarafından ileri sürülen Özel Görelilik Kuramı’na göre cisim zamanla, zaman cisimle, hareket mekanla, mekan hareketle, kısacası hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bu teoriye göre ışık hızı her yerde aynıdır. Işık hızından daha hızlı bir cisim olamayacağını savunan Einstein, bu hıza ulaşıldığına zamanın durması gerektiğini savunmuştur.

 

İzafiyet Teorisi (Genel Görelilik Kuramı): Genel Görelilik Kuramı’nda ise Newton’un kütle çekim yasası ile Özel Görelilik göz önüne alınmış, uzay; zamanı da içine alan, yoğun kütle etkisiyle eğrilmiş, dört boyutlu bir yapı olarak belirtilmiştir. Yapılan tüm deneylerle doğrulanan Genel Görelilik Kuramı’na verilebilecek bir örnek ise ömrünü dolduran bir yıldızın içine çökerek kara delikler oluşturması olayıdır.

 

 

Kütle Enerjisi Denkliği: E = MC2 formülünü bulan Einstein, kütle ile enerji arasında kurduğu bağ ile enerjinin maddenin kütlesi ile ışık hızının karesinin çarpımının eşit olduğunu savunmuştur. Ve bu formül ile modern bilimin temellerini atmıştır.

 

Kuantum Fiziği ve Belirsizlik İlkesi: Bu ilkede ise Einstein, zaman ve enerjinin aynı anda doğru bir şekilde saptanamayacağı fikrini savunmuştur. Brown Hareketi ve İstatistiksel Fizik: Polenlerin su içerisindeki sıçramaları üzerine çalışan Robert Brown’un gözleminden yola çıkan Einstein, molekül büyüklüğüyle hareket arasındaki matematiksel ilişkiyi bulmuş ve atom ile moleküllerin büyüklüğünü hesaplamayı mümkün kılmıştır.

 

 

Bose-Einstein Yoğuşması (İstatistiği): Einstein’ın Hint fizikçi Satyendra Nath Bose ile yaptığı çalışması ise parçacıkları bozonlardan oluşan maddelerin en alt seviyede yoğunlaştığı, kuantum etkilerinin gözlendiği maddenin bir halidir. Bu kuramda etkileşime girmeyen parçacıklardan meydana gelen bozon gazı tek bir kuantum haline yoğuşabileceği saptanmıştır. Fotoelektrik Etkisi: 1921 yılında Albert Einstein’a Nobel Fizik Ödülü kazandıran kurama göre ise belirli bir kaynaktan yayılan ışık veya elektromanyetik dalgalar, bir maddenin yüzeyine düştüğünde elektronlar yaymaktadırlar. Ve yayılan bu elektronlara fotoelektron denilmektedir.

 

Albert Einstein Kitapları

*Görelilik; Özel ve Genel Kuram: Popüler Bir Yorum, 1920.
*Görelilik’in Anlamı, 1921.
*Tek Atomlu Ddeal Gazların Kuantum Kuramı, 1924.
*Brown Hareketi Kuramı Üzerine Araştırmalar, 1926.
*Siyonizm Hakkında, 1930.
*Niçin Savaş, 1933.
*Gördüğüm Kadarıyla Dünya, Denemeler, 1934.
*Felsefem, 1934.
*Fiziğin Evrimi, Leopold Infield ile birlikte, 1938.
*Otobiyografik Notlar, Denemeler, 1949.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz